Usluge

Dijagnostika bola i povreda u sportu

Dijagnostika bola i povreda u sportu: tačna dijagnoza = uspešna terapija = prestanak bola i povratak normalnim životnim i trenažnim aktivnostima

Fizikalni pregled povređenog ekstremiteta ili dela tela. Sprovođenje adekvatnih testova sa ciljem postavljanja tačne dijagnoze.

Ultrazvučna dijagnostika mekotkivnih struktura: akutni tendinitisi i tendinopatije (zapaljenski i degenerativni procesi na tetivama), rupture mišića i tetiva, zapaljenski i degenerativni procesi u različitim zglobovima tela.

Bavi se dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda (fizikalni i ultrazvučni pregled mišićno-skeletnog sistema, lečenje bola infilitracijom, ultrazvučno davanje blokada, prevencija i funkcionalna rehabilitacija povreda). Kao bivši profesionalni sportista (košarka) i sama je doživela mnoge povrede. Nakon rupture prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena i operacije istog u 17. godini života javlja se interesovanje za medicinu.

Prevencija i lečenje sportskih povreda

Preventivni treninzi snage i propriocepcije sa ciljem povećanja snage, rastegljivosti i elastičnosti mišića, tetiva i ligamenata – što su mišići jači, to zglobovi manje trpe; što zglobovi manje trpe to su tetive i ligamenti manje opterećeni i nisu skloni povredama (upalama, istegnućima i rupturama). Svaki sportista, ali i rekreativac, mimo svoji regularnih treninga, mora imati svest o peventivnom treningu i redovnom sprovođenju istog!

Lečenje povreda različitim fizikalnim procedurama, farmakoterapija povreda (primena adekvatnih lekova) i funkcionalna rehibilitacija povreda (kineziterapijske procedure koje za cilj imaju vraćanje punog obima pokreta u povređenom zglobu, vraćanje snage, rastegljivosti i elastičnosti povređenih mišća, tetiva i ligamenta i povratak trenažnom procesu:

 

  • postavljanje tačne dijagnoze
  • određivanje adekvatnog tipa terapije
  • sprovođenje kroz etape programa funkcionalne rehabiltacije nakon akutnih povreda mišića, tetiva, ligamenata i zglobova, hirurških intervencija i dugotrajnih imobilizacija, kao i nakon hroničnih („overuse“) povreda
  • siguran povratak u trenažni proces uz prethodnu kompletnu proveru i dobijanje uvida u mišićno-skeletno i funkcionalno stanje organizma

Lečenje bola infiltracijom (blokadama)

Davanje blokada sa ciljem lečenja bola, kako akutnog, tako i hroničnog:

lečenje miofascijalnog sindroma (hroničnog mišićnog grča) obezboljavanjem triger tačaka (tačke koje „okidaju“ bol)
davanje intraartikularnih blokada pod kontrolom ultrazvuka (infiltracija bolnih zglobova, smirivanje upalnih procesa, redukcija bola)
davanje blokada pod kontrolom neurostimulacije u slučaju kompresivnih neuropatija (bol izazvan pritiskom na odgovarajući živac)
kaudalni epiduralni blok (infiltracija kičmenog kanala usled hroničnog bola u leđima i nogama izazvanog suženjem kičmenog kanala, postojanjem diskus hernije, degenerativnih oštećenja kičmenog stuba)

Bavi se dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda (fizikalni i ultrazvučni pregled mišićno-skeletnog sistema, lečenje bola infilitracijom, ultrazvučno davanje blokada, prevencija i funkcionalna rehabilitacija povreda). Kao bivši profesionalni sportista (košarka) i sama je doživela mnoge povrede. Nakon rupture prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena i operacije istog u 17. godini života javlja se interesovanje za medicinu.